Členství

Jak se stát novým členem?

1. Vyplnit přihlášku do klubu
 • ke stažení zde
 • vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdávejte hlavní výcvikářce Lence Brzobohaté
 • nezletilí musí mít písemný souhlas rodičů
 • pokud jste členem jiného kynologického klubu, můžete se stát naším hostujícím členem, ale pouze se souhlasem mateřského klubu
2. Zaplatit členský příspěvek
 • výše členského příspěvku činí na rok: nový člen 500 Kč, starý člen 300 Kč
 • můžete ho uhradit osobně hlavní výcvikářce, nebo pokladníkovi, či na účet 43-6244790237/0100, do poznámky pro příjemce je nutno uvést celé jméno člena
 • přihláška do klubu se stává platnou až po zaplacení členského příspěvku

Co je Vaší povinností?

1. Obeznámit se se Směrnicí pro výcvik a bezpečnost a dodržovat ji
 • najdete ji zde
2. Nosit pomůcky:

Pomůcky pro poslušnost psa:
 • pevný obojek
 • na zkoušky a závody má být jednořadý řetízkový obojek, který nesmí být daný na stahování
 • pevné vodítko
 • aport (oblíbená hračka, v pokročilejší fázi činka)
 • odměny - oblíbené pamlsky, oblíbená hračka
 • náhubek (na zvážení psovoda)
Pomůcky pro obranu psovoda:
 • pevný obojek nebo postroj
 • přepínací vodítko o délce cca 2m
Pomůcky pro stopování:
 • obojek nebo stopovací postroj
 • stopovací vodítko (10 m dlouhé)
 • předměty o rozměru dle ZŘ
 • voňavé pamlsky

Jak členství zaniká?

 • nezaplacením členských příspěvků do 31. 1. příslušného roku
 • vystoupením (oznámeným písemně členům výboru)
 • vyloučením
 • úmrtím
Poslušnost
Obrany
Agility
Stopy
platinum
© 2013 Pavol Mikulička & Barbora Helmová, palo.mikulicka@gmail.com